Piippolan Metsästysyhdistys Ry

Vierasluvat

Piippolan metsästysyhdistys ry:n kesäkokous on päättänyt muiden kuin jäsenten metsästyksestä seuran alueella kaudella 2021-2022 seuraavaa:

Pienriistaluvat

 • Vieraslupamaksu pienriistan pyyntiin on 10.8.2023 - 28.2.2024 välisenä aikana 15 euroa/päivä
 • Huom. Pienriistalupa ei koske sorsastusta eikä linnunpyyntiä vaan silloin ostetaan sorsalupa tai linnustuslupa.
 • Isäntänä toimivan seuran jäsenen on itse osallistuttava jahtiin vieraiden kanssa.
 • Vieraiden enimmäismäärä on kaksi vierasta/jäsen/päivä.
 • Johdetussa petopyynnissä vieraslupamaksua ei peritä.
 • Vieraslupia myy Piippolan Seo
 • Vierasluvan haltijan tulee olla tietoinen ja noudattaa seuran asettamia rajoituksia ja rauhoituksia.

Sorsanpyynti luvat Kortteiselle sekä Vähälamujärvelle.

 • luvan hinta on 20-21.8 40 euroa (2 päivää) ja 22.8-31.12 15 euroa/päivä. Kausilupa koko kaudeksi 20.8-31.12 50 euroa.
 • Aloitukseen 20-21.8 ei myydä yhden päivän lupia ollenkaan.
 • Lupa oikeuttaa pyytämään molemmilla järvillä
 • Lupia myy Piippolan Seo
 • Luvan haltijan tulee olla tietoinen ja noudattaa seuran asettamia rajoituksia ja rauhoitusalueita.
Linnustuslupa
 • Linnustusluvan hinta 10-11.9 50 euroa (2 päivää) ja 10.8-9.9 sekä 12.9-31.10 20 euroa/päivä.
 • Aloitukseen 10-11.9 ei myydä yhden päivän lupia ollenkaan.
 • Isännän osallistuttava pyyntiin vieraan mukana.
 • Lupakiintiö metsäkanalinnuissa 2 metsolintua/hlö/kausi
 • Lupia myy Piippolan Seo
 • Luvan haltija on velvollinen tutustumaan seuran asettamiin rajoituksiin ja rauhoitusalueisiin sekä sitouduttava noudattamaan niitä. 

Rajoitukset ja rauhoitusalueet

 • Seuran alueella riekko, peltopyy ja fasaani ovat rauhoitettu.
 • Hylsyjen ja muun roskan jättäminen luontoon sekä nuotiopaikoille on kielletty.
 • Pelloilla metsästys on kielletty ilman erillistä maanomistajan antamaa lupaa.
 • Pienriistan rauhoitusalueen rajat ovat: Kestiläntie-Vanhamaantie (Suolatie)-Ouluntie (Iisalmentie)-Kivenlehontie-Hepo-oja-Aholan peltojen takalaita- Leskeläntie-taajama-alueen peltojen takalaita-Lamujoki- Hassilan silta-Peltoperäntie-Kortteisentie-Iisalmentie-Kestiläntie.
 • Kalliomalla on noin 450 hehtaarin alue jolla rauhoitettuja ovat kanalinnut sekä jänis.
 • Lisäksi Kortteisen tekojärvellä on rauhoitettu Mykänmäen venevalkaman ja Kestin penkkatien välinen ranta-alue. (katso rauhoitusalue kartalta tästä)