Piippolan Metsästysyhdistys Ry

Kauriinpyynti kaudella 2022-2023

Piipppolan Metsästysyhdistyksen kesäkokous on päättänyt seuraavaa kauden 2023-2024 kauriin pyynnistä seuran alueella.

Seuruepyyntiin varataan 2-3 lupaa kesäkokouksen päättämästä kiiintiöstä. 12 lupaa annetaan seuran jäsenten vapaaseen käyttöön 1.9.2023 alkaen.

Pyynnissä noudatetaan seuraavia menettelyjä.

Seuran alue on jaettu 4 alueeseen (Leskelä, kk Lamujoen pohjoispuoli, kk Lamujoen eteläpuoli ja Lamu). Kullakin alueella voidaan metsästää enintään 3 kaurista.
Pyyntialueista on laadittu kartta, jonka voit ladata tästä.

Jäsenen mennessä kauriinpyyntiin siitä tulee ilmoittaa puhelimitse joko seuran puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.
Pyynnin päätyttyä pyynnin tuloksesta on ilmoitettava vastaavasti puheenjohtajlle tai varapuheenjohtajalle. Lisäksi ampujan on tehtävä OmaRiistassa kaatoilmoitus Riistakeskukselle.
Pelloilla metsästämiseen on oltava maanomistajan suostumus.
Puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus antaa antaa ohjeita tai rajoituksia niin itse pyynnin toteutukseen kuin pyyntialueeseenkin liittyen.
Kunkin alueen pyynti päättyy kun silloin kun alueelta on saatu saaliksi määritelty aluekohtainen kiintiö. Koko seuran alueen pyyntii päättyy kun vapaaseen pyyntiin määritellyt luvat on käyettty.

Johtokunta suosittelee kauriinpyyntiä porukoissa, jolloin usemmat pääsevät mukaan pyyntiin rajatun kiintiön puitteissa.

Kiintiö tilanne xx.xx.2023 alueittain:

Leskelä 

Kk-Lamujoen pohjois puoli

Kk-Lamujoen eteläpuoli

Lamu 

Piippolan Metsästysyhdistys Ry
Anttilantie 4
92620 Piippola
www.pimy.fi      pimy(at)pimy.fi

Rahka-ahon ampumarata
Rahka-ahontie 95
92620 Piippola

Laajemmat yhteystietomme löydät sivun ylävalikosta