Piippolan Metsästysyhdistys Ry

Kauriinpyynti kaudella 2020-2021

Piipppolan Metsästysyhdistyksen johtokunta on kokouksessaan 20.12.2020 päättänyt seuraavaa kauden 2020-2021 kauriin pyynnistä seuran alueella.

Yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti seuran alueella voidaan metsästää kaudella 2020-2021 enintään 5-8 kaurista. Yleisen kokouksen päätöksen mukaan pyynti toteutetaan seuruepyyntinä ja saalista valmistetaan kaurispeijaiset pyyntiin osallituneille.

Covid-19 pandemian vuoksi isompien joukkojen kookoontumisia ei ole suositeltavaa järjejestää, eikä peiajisia ei ole mahdollista myöskään järjestää suunnitellulla tavalla, joten seuran johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan vallitsevan tilanteen vuoksi.

Johtokunta on keskuskustelun päätteeksi päättänyt seuraavanlaisesta toimintamallista seuran alueen kauriin metsästyksessä:

Seuruepyyntiin varataan 2-3 lupaa kesäkokouksen päättämästä enimmäiskiiintiöstä 8 kaurista. 5 lupaa annetaan seuran jäsenten vapaaseen käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Pyynnissä noudatetaan seuraavia menettelyjä.

Seuran alue on jaettu 4 alueeseen (Leskelä, kk Lamujoen pohjoispuoli, kk Lamujoen eteläpuoli ja Lamu). Kullakin alueella voidaan metsästää enintään 1-2 kaurista.
Pyyntialueista on laadittu kartta, jonka voit ladata tästä.

Jäsenen mennessä kauriinpyyntiin siitä tulee ilmoittaa puhelimitse joko seuran puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.
Pyynnin päätyttyä pyynnin tuloksesta on ilmoitettava vastaavasti puheenjohtajlle tai varapuheenjohtajalle.
Pelloilla metsästämiseen on oltava maanomistajan suostumus.
Puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus antaa antaa ohjeita tai rajoituksia niin itse pyynnin toteutukseen kuin pyyntialueeseenkin liittyen.
Kunkin alueen pyynti päättyy kun silloin kun alueelta on saatu saaliksi määritelty aluekohtainen kiintiö. Koko seuran alueen pyyntii päättyy kun vapaaseen pyyntiin määritellyt luvat on käyettty.
Johtokunta suosittelee kauriinpyyntiä pienissä porukoissa, jolloin usemmat pääsevät mukaan pyyntiin rajatun kiintiön puitteissa.